Tarieven

Contact
Tarieven
Algemene Voorwaarden
Disclaimer en Privacy

laatste update:
donderdag 31 januari 2013

eXTReMe Tracker

 

 

 

Tarieven per 1 januari 2013:

Particulieren
Respondre hanteert voor particuliere cliënten (consumenten) de volgende tarieven:

€ 40,00 voor een kort advies, geeft een kort en duidelijk antwoord op uw vraag.
€ 65,00 voor een uitgebreider advies indien uw vraag uit meerdere onderdelen bestaat.
€ 30,00 voor het beoordelen van uw arbeidsovereenkomst, concurrentiebeding, bezwaarschrift enz.
€ 90,00 per uur voor uitgebreide adviezen die over een langere tijdsduur lopen en gezien de omvang niet in één enkel advies vast te leggen zijn.

In deze tarieven zijn administratiekosten en 21% BTW inbegrepen.

Nadat u een vrijblijvende aanvraag voor een juridisch advies heeft verzonden aan Respondre, ontvangt u een opgaaf van de totale kosten (vrijblijvende offerte).
Gaat u akkoord met de ontvangen offerte, pas dan ontstaat er een overeenkomst. Zie Werkwijze voor de gang van zaken.