Herkomst naam Respondre

Contact
Tarieven
Algemene Voorwaarden
Disclaimer en Privacy

laatste update:
dinsdag 19 maart 2013

eXTReMe Tracker

 

 

 

Een stukje geschiedenis.... waar komt de naam Respondre vandaan?

De naam Respondre is afgeleid van het Latijnse woord Responsa (meningen gegeven door Romeinse advocaten).

Voor de tijd van Augustus werd iedere advocaat in jury gemachtigd, om gestelde vragen te beantwoorden, en al die antwoorden (response prudentum) hadden gelijke autoriteit, welke antwoorden niet de macht van wet hadden, maar de mening van een advocaat waren.

Augustus was de eerste keizer die aan zekere voorname rechtsgeleerden het
bijzondere privilege van het beantwoorden in zijn naam gaf; vanaf die periode
vereisten hun antwoord grotere autoriteit. Augustus bepaalde in een nauwkeurigere
manier de graad van autoriteit vast die deze antwoorden zouden moeten hebben, door het verheffen tot wet dat de meningen van zo'n gemachtigde rechtsgeleerde, wanneer unaniem gegeven, de macht van wet (legis vicenz) zou moeten hebben en door de rechters aangenomen zouden moeten worden; en dat als zij niet unaniem waren, de rechter werd toegestaan datgene aan te nemen dat naar hem het meest billijk voorkwam. De overige niet aangenomen meningen van de andere advocaten werden slechts beschouwd als de meningen van geleerde mannen.

Bron: Mackel. Man. Intro. 43; Mackel. Hist. du Dr. Rom. SSSS 40, 49; Hugo, Hist. du Dr. Rom. 313; Inst. 1, 2, 8,;  Institutes Expliquees, n. 39. Source: Bouviers Law Dictionary 1856  Edition